FMS Federatie Modelvliegers Spaarnwoude 
Postgiro: 1912711 t.n.v. FMS
Onderwerp: Aanvraag lidmaatschap
FMS Ledenadministratie:  
p/a J.M. van den Berg  
Sleutelbloem 2  
1902 GD Castricum  
(0251-654963  
  

Aanvraagformulier ( afgedrukt via )

Familienaam aanvrager : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Voornamen : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Adres : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Postcode en woonplaats : _ _ _ _ - _ _    _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Geboortedatum : _ _ - _ _ - _ _ _ _
Telefoonnummer : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
E-mail adres* : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Verzekeringsmaatschappij : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Polisnummer : _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lid van KNvVL* : Ja / Nee   Nummer: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
   *indien van toepassing
    Bij het insturen van dit formulier dien je mee te zenden:
  • 2 recente pasfoto’s
  • 1 fotokopie van je (geldige) WA-verzekeringspolis

Algemeen

Voor een lidmaatschap geldt een minimum leeftijd van 14 jaar.
    Op het vliegterrein gelden de volgende regels:
  • Voor gebruikmaking van het FMS-terrein is een geldig lidmaatschapsbewijs vereist. Zolang je nog niet in het bezit bent van zo’n toegangsbewijs, kun je een aanwezige baancommisaris om toegang verzoeken. Je dient dan wel onder zijn toezicht, of onder dat van een door hem aangewezen instructeur te vliegen.
  • Voor het zelfstandig vliegen (bv. buiten het weekend) dien je in het bezit te zijn van een brevet. Ook hiervoor kun je bij een baancommisaris terecht.
  • Ieder die gebruik maakt van het FMS-terrein doet dat op eigen risico.
  • De FMS aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade, welke voortvloeit uit het gebruik van het FMS-terrein. De verplicht afgesloten WA-verzekering dient dan ook alle schade, veroorzaakt door het gebruik van modelvliegtuigen, te dekken.

Afhandeling

Voor de betaling van het verschuldigde inschrijfgeld (€ 15,-) en de contributie (€ 60,-) wordt je een acceptgirokaart toegezonden. Na ontvangst hiervan wordt je het lidmaatschapsbewijs, jaarstickers voor zender en pasje, alsmede een boekwerkje bevattende statuten, reglementen en veiligheidsvoorschriften toegezonden.

Plaats:   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Datum:   _ _ - _ _ - _ _
Handtekening: