(Afgedrukt via )

Aanvraagformulier voor stands bij het Luchtvaart Modelbouw Festival in het Nationaal Luchtvaartmuseum Aviodome-Schiphol
op 16 en 17 februari 2002.

Hierbij reserveer ik: 
. . . . . . . . . stands voor zaterdag 16 en zondag 17 februari  2002
. . . . . . . . . *gratis toegang (max.2)
wel/geen elektriciteit, per reservering
extra toegang voor. . . . . . . . .personen àƒ15,00totaal ƒ. . . . . . . . .
. . . . . . . . . parkeerkaart zaterdagàƒ14,00totaal ƒ. . . . . . . . .
. . . . . . . . . parkeerkaart zondagàƒ14,00totaal ƒ. . . . . . . . .
*  Aanvraag is incl. 2  toegangsbewijzen (vriend Aviodome gratis)
 TOTAALƒ. . . . . . . . .
Bovenstaand bedrag is betaald via:
0  Eurocheque
0  Girobetaalkaart
0  Het bedrag is overmaakt op Girorekening P 17 68 70 t.n.v. Stg Nationaal Luchtvaartmuseum Aviodome te Schiphol onder vermelding van uw naam en organisatie.

Ik toon het publiek in mijn stand het volgende:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Wensen in verband met plaats e.d. (wij zullen proberen uw  verzoeken zoveel mogelijk te honoreren, maar we kunnen niets garanderen).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Naam:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Adres:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Postcode/woonplaats:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Telefoonnummer:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Emailadres:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Alleen reserveringen die vergezeld zijn van een volledig ingevulde eurocheque of girobetaalkaart of indien het bedrag op onze girorekening is bijgeschreven worden in behandeling genomen!

Wij wensen u een plezierig en succesvol Luchtvaart Modelbouw Festival!

Wilt u dit formulier terugsturen of faxen naar:
Nationaal Luchtvaartmuseum Aviodome
Organisatie Luchtvaartbeurs
Westelijke Randweg 201
1118 CT Schiphol-C
Fax: 020 4068001
E-mail: staphorst@aviodome.nl